«Una Murtra és un espai d’acollida per als que volen retirar-se un temps en soledat i
silenci; un lloc obert a tota persona, sense distinció de maneres de pensar ni de confessions. En solitud i silenci, la persona pot donar resposta als grans interrogants de la seva vida particular i, en el moment adequat, pot llançar-se cap al transcendent que la porti a la trobada amb si mateixa i a la trobada fora de si mateixa ». Alfred Rubio de Castarlenas