El pasado 19 de octubre de 2023 tuvo lugar la 246 Cena Hora Europea para tratar: ¿Hacia dónde nos lleva la Inteligencia Artificial?

Miquel Àngel Prats, professor titular de Tecnologia Educativa de la FPCEE Blanquerna, i va començar fent una consulta al chatgpt pdf demanant-li que destaqués alguns aspectes claus i rellevants de la IA. El ponent va compartir dues passions professionals: la formació inicial del professorat en tecnologia educativa i la recerca d’usos i tecnologies digitals en infants i adolescents, tant a l’escola com a casa.