El dijous 18 de maig de 2023 es va celebrar el 245 Sopar Hora Europea, per tractar el tema: El perquè de les emocions i dels sentiments.

Narcís Cardoner Álvarez, psiquiatre, director del servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va explicar que «des de la neurociència l’emoció es defineix com un programa complex d’accions que es desencadenen per un estímul intern o extern però prou rellevant i significatiu com per provocar una activació de diferents regions del sistema nerviós. Això s’expressa amb una resposta fisiològica, amb un patró de tipus conductual». Una expressió molt específica de les emocions és l’expressió facial, que forma part d’aquest patró complex d’emocions i que a més ens permet discernir el que anomenem emocions bàsiques, que són: la por, el fàstic, la ira, la felicitat, la sorpresa, la tristor.