El doctor Jordi Craven-Bartle Lamote, oncòleg Consultor GenesisCare Internacional, va fer una mirada a l’humanisme des del concepte de respectar els valors de les persones. Com a metge oncòleg que ha dedicat la seva vida professional a atendre persones en situació de fragilitat per la malaltia greu, diu que encara cal tenir més cura en aquest respecte perquè quan més fràgil és el pacient més gran és l’asimetria entre el professional i el pacient.