El dijous 17 de novembre de 2022 es va celebrar el 242 Sopar Hora Europea. L’economista Joaquim Planasdemunt Tobeña va recordar una frase de Mohammad Yunus, economista, banquer de BanglaDesh, Premi Nobel de la Pau pel projecte de Microcrèdits amb el Grameen Bank, que deia que «la desigualtat és una bomba de rellotgeria que hem de desactivar». També va fer referència a Amartya Kumar Sen, Premi Nobel en Ciències Econòmiques, que afirmava que «la sensació de la falta d’igualtat és un denominador comú en tots els processos de rebel·lió de les societats».