Aquesta sessió, organizada per la Xarxa de Murtres va oferir un espai d’escolta i participació, tractant específicament sobre la soletat i el silencio com a sinònims d’escolta per la trobada i l’acollida.