Dues organitzacions són creades gràcies al pensament d’Alfredo Rubio i la participació de centenars de persones al món que apoyen y recolzen. En aquest capítol parlarem sobre la pau i concretament sobre la Carta de la Pau dirigida a l’ONU. Una organització que sorgeix des del plantejament de la Universitas Albertiana.