El grup instrumental format per Ana Carro de Prada, Cati Reus i Daniel Oliu, ens felicita els 20 anys de vida de la Fundació ajudantajudar i en el marc de l’edició especial del Concert Benèfic de Santa Llúcia. Ens ofereix el Trio en Mi bemoll Major WoO. 38 Allegro moderato de L. van Beethoven. MOLTES GRÀCIES per la vostra col·laboració!!!

Ajudantajudar neix amb la missió de ser un pont entre persones i/o empreses amb desig i capacitat d’ajudar i col·lectius necessitats d’ajuda. Des de l’any 2001, treballem en favor de persones vulnerables i en risc d’exclusió social, donant suport a projectes de codesenvolupament en països de l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, així com a Europa (Espanya, Grècia), Barcelona i la seva àrea metropolitana. Fem atenció especial a la població infantil i a les seves famílies promovent una alimentació bàsica, salut, habitatge i educació.