El Centre d’Estudis Alfred Rubio de Castarlenas desitja dur a terme un estudi interdisciplinari de l’obra d’Alfred Rubio (1919-1996) per tal d’analitzar el seu pensament, i assenyalar com continua essent significatiu en el context sociocultural present, i quines eines existencials ofereix que ens ajudin a cometre els reptes, que com a societat, tenim per endavant en el s. XXI.

Centre d’Estudis